Sosyal Rol Türleri Nelerdir?

İçindekiler:

Sosyal Rol Türleri Nelerdir?
Sosyal Rol Türleri Nelerdir?

Video: Sosyal Rol Türleri Nelerdir?

Video: Sosyal Rol Türleri Nelerdir?
Video: Rol Gerilimi ve Rol Çatışması (Sosyoloji / Bireyler ve Toplum) 2023, Ekim
Anonim

Bir bireyin sosyal ilişkiler sisteminde işgal ettiği belirli bir pozisyonun sabitlenmesine sosyal bir rol demek gelenekseldir. Genellikle, her insan birkaç farklı sosyal rolü yerine getirir.

Sosyal rol türleri
Sosyal rol türleri

Sosyal rol, sosyal olarak gerekli bir sosyal aktivite türü ve bir kişilik davranışı yöntemidir. Sosyal rol kavramı ilk olarak geçen yüzyılın otuzlu yıllarında Amerikalı sosyologlar Mead ve Linton tarafından önerildi.

Başlıca sosyal rol türleri

Sosyal grupların çeşitliliği ve gruplarındaki ilişkilerin yanı sıra faaliyet türleri, sosyal statülerin sınıflandırılmasının temeli oldu. Şu anda, resmi, kişilerarası ve sosyo-demografik gibi sosyal rol türleri ayırt edilmektedir. Resmi sosyal roller, bir kişinin toplumda işgal ettiği konumla ilişkilidir. Bu onun mesleğini ve mesleğini ifade eder. Ancak kişilerarası roller, farklı ilişki türleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu kategori genellikle favorileri, dışlanmışları, liderleri içerir. Sosyo-demografik rollere gelince, bunlar koca, oğul, kız kardeş vb.

Sosyal rollerin özellikleri

Amerikalı sosyolog Talcott Parsons, sosyal rollerin temel özelliklerini belirledi. Bunlar şunları içerir: ölçek, elde etme yöntemi, duygusallık, motivasyon ve resmileştirme. Tipik olarak, rolün kapsamı kişilerarası ilişkilerin kapsamı tarafından belirlenir. Burada doğru orantılı bir ilişki gözlemlenmektedir. Örneğin, karı kocanın sosyal rolleri çok önemlidir, çünkü aralarında çok çeşitli ilişkiler kurulur.

Rol alma yönteminden bahsedecek olursak bu, birey için bu rolün kaçınılmazlığına bağlıdır. Bu nedenle, bir gencin veya yaşlı bir adamın rolleri, onları elde etmek için herhangi bir çaba gerektirmez. Kişinin yaşına göre belirlenir. Ve diğer sosyal roller, belirli koşullar sağlandığında yaşam boyunca kazanılabilir.

Sosyal roller, duygusallık düzeyi açısından da farklılık gösterebilir. Her rol, kendi duygu tezahürü ile karakterizedir. Ayrıca, bazı roller insanlar arasında resmi ilişkilerin kurulmasını içerir, diğerleri gayri resmi ve yine de diğerleri her iki ilişkiyi birleştirebilir.

Motivasyonu, bir kişinin ihtiyaçlarına ve güdülerine bağlıdır. Farklı sosyal roller belirli güdüler tarafından yönlendirilebilir. Örneğin, ebeveynler çocuklarına baktıklarında, ona karşı bir özen ve sevgi duygusuyla yönlendirilirler. Ancak yönetici, bazı işletmelerin yararına çalışır. Ayrıca tüm sosyal rollerin kamusal değerlendirmeye tabi tutulabileceği de bilinmektedir.

Önerilen: